Summoner Master Forum

Summoner Master => SMN FanCard FanArt & FanFic => Topic started by: เทราสเฟียร์ เอล เซราฟีเตอร์ on August 15, 2006, 07:04:24 PMTitle: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: เทราสเฟียร์ เอล เซราฟีเตอร์ on August 15, 2006, 07:04:24 PM
ใช้ Episode VIII : Dividing of 4 Kingdom เรื่องย่อ มาเขียนนะครับ
เขียนไว้นานมากๆแล้ว ตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้ว
รุ่นใหม่ๆ คงยังไม่ได้อ่านกัน เห็นคนบอกว่าคิดถึง เลยเอามาลงให้อ่านกันอีกรอบ

ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์

   ร่าย    อารัมภบท

   เจริญยศยิ่งฟ้า ลือหล้าลบล่มสวรรค์ จรรโลงโลกกว่ากว้าง แผนแผ่นผ้างเมืองเมรุ เดชราเชนทร์ช่วงฟ้า กาจแกล้วกล้ากระเดื่องนาม ด้วยเรื่องความโบราณ ทวีปเนานานจักกล่าว  เมอรีเซียข้าเล่าแล้ว ต่อแผ้วไปนา

        เมอรีเซียยศล่มฟ้า ลงดิน แลฤๅ
   องค์เอกอารยธานินทร์      เลิศหล้า
   บุญเพรงบรรเลงศิลป์       สร้างก่อ
   ธรงจตุรัฐกล้า               กาจแกล้วเกริกไกล
      ธวัชไสวทั่วพื้น          ปฐพี
   จักรราชอาณาสี่            เพริศแพร้ว
   แม้นสงบเนิ่นนานปี      กลับศึก
   วารล่วงสงครามแล้ว     เกลือกสู้สู่สมร
      ฟูดินัน เผ่าเจ้า           จอมปัฐว์
   ซาโลม จักรวรรดิ          อัคน์ร้อน
   ฟิเลเซีย  ราชรัฐ            วายุศักดิ์ –สิทธิ์แฮ
   แอนดิซองสงบข้อน        สมุทรกว้างชเลไกลฯ

      ๑.มหาทัพซาโลม กรีฑาเข้าสู่ฟูดีนัน

      ไพรินทร์รานรุกเข้า   ฟูดินัน
   กองทัพจักรวรรดิอัน      เร่งกล้า
   ซาดินยกยอพลัน            มาสยบ
   สลายกลับดับมิช้า            เหตุด้วยไพธอน

      กรเมื่อ “เนอริมอร์”รู้   ยากรบ
   จึงคิดชิงเชิงกลบ             เผ่านี้
   ด้วยเวทเพลิงเริงสยบ     ลามราบ
   หวังเพื่อผลาญแต่กี้          ก่อนรู้รบทัน

      บัดวานาอันทราบเกล้า   เกือบสาย
   เพลิงลุกเผ่าสลาย             กลับเถ้า
   ท้าวเธอโศกสลาย             แสนทุกข์ เทวษแม่
   วอนว่าพระจอมเผ้า           แผ่นหล้าอาดูร

      อันดีนยินพากย์เพี้ยง   เมตตา
   แสดงเดชสัมฤทธิ์ปรา      -กฎล้น
   รินหลั่งอุทกธารา               ล่วงผ่าน
   อิกดราซิลเปลี่ยนพ้น         ดับร้อนโปรยปราย
      ไฟฟอนปรากฏกล้า        พลันมอด
   พระเชษฐ์ขนิษฐ์กอด         ร่วมเกล้า
   ปางนี้เผ่าเรารอด              พ้นพิบัติ
   จุ่งฮื้อปูชาเจ้า                    พระผู้เมตตา
      ทัพซาโลมบ่กล้า            โหมรุก
   แม่ทัพเห็นเกิดขลุก          -ขลักแล้ว
   นาครนี่ปรทุก                   ปวงเทพ
   เห็นหากตีจักแผ้ว            แผกแพ้ทุกภาย
 
ร่าย   จึ่งคลายพยุหทวยทัพ   สรรพกองสนองโอษฐ์   พระพิโรธดั่งอัคนี กล่าวพจีบัญชา   ว่าสรรพาทวยหาญ   มิอาจต้านฤทธิรงค์   แห่งเอกองค์เทเวศ   จึ่งจอมเกศบัญชา   ว่าจุ่งจรวิถี   จู่โจมยีนาคร   ฝ่ายพสุนธรตกทิศ   แดนนิรมิตฟิเลเซียให้อ่อนเปลี้ยเสียเมือง   เพื่อกระเดื่องเลื่องฟ้า    จักรวรรดิแห่งข้า   ตราบสิ้นดินสลายฯ     

๒.ซาโลมฟิเลเซียรณยุทธ์

ศรีสวัสดิเดชะ ชำนะอริราญรอน เพียงอมรแมนฟ้า หล้าโลกลือเรื่องหาญ น้อมผ่านพิภพลีลา น้อมผ่านนภาลีลาศ มาตรนครฟิเลเซีย เยียยศพระยุวราช ประกาศนามอนันต์ ซิกมันต์องค์ที่สาม เดชดั่งรามราฆพ ลือตรลบทั่วทิศา  อีกพระขนิษฐาปิ่นเมือง ลือกระเดื่องทั่วธาษตรี เอกดรุณีเรจินา แสนแกล้วกล้าอาจหาญ อีกทวยบ้านทารเมือง ล้วนแล้วเปรื่องปรีชา บ่หลีกหน้าไพรี กล้าต่อตีรบสิ้น แม้นมาตรตนดับดิ้น จักสู้ศึกสนอง

    พยุหเศิกแห่งเจ้า    ซาโลม
ประชิดพรมแดนโหม  รุกล้ำ
ตีต่อล่อจู่โจม              กำหนด
หวังสยบกลบกล้ำ      เพื่อเจ้าจอมเพลิง

    สำเริงสำเร็จได้    สำราญ
แผ่จักรวรรดิไพศาล  ทั่วหล้า
นรชนเล่าลือนาน        ตรลบ
แสดงเดชเหนือใครกล้า  รบสู้ซาโลม

    โรมรันรบรุกเข้า  แดนลม
ฟิเลเซียจึ่งระดม      ทัพแกล้ว
"เกรกอรี่"นบประนม  เชิญเทพ
เฮเว่นไนท์ลงรณแผ้ว  ดับด้าวประหารมาร

    ซาโลมแตกทัพผ้าย  เพียงพล มารแฮ
แสนหมื่นกลอุบาย       เร่งเร้า
ชุมพลเชี่ยวเชิงชาย     ยอยก ยันเฮย
เบลซเซจเสนอเข้า       จุ่งใช้อสูรสาว

    ซาคิวบัสยั่วเย้า         อัครราช  สงฆ์เฮย
ทลายตปะมิอาจ             เรียกไท้
เทวาบ่กล้ากาจ              ออกรบ รณนา
แบล็คไวเซอร์สั่งใช้       ออกอ้างโดยพลัน

     หาญหักฌานส่วนสิ้น สูญเสีย
บ่อาจยกยอเยีย             ทัพสู้
อัศวินฟิเลเซีย               จักพ่าย
ถอยถับกลับเมืองกู้         ต่อต้านโรยแรง

     เมืองใดไร้เทพร้อย   แรงเข็ญ
ฤาสุขสงบเย็น                ยุกต์แท้
เกรกอรี่จึ่งทูลเป็น          แด่ยุพ- ราชเฮย
ให้ดุ่มเดินขอแก้            จากท้าวเทพธอร์

      ทวิชาติกำเนิดเบื้อง   บรรพต์สูง
ธันเดอริกซ์จักพยุง          ทัพแกล้ว
หากได้ฤอริฟุ้ง                 เฟื่องฟื้น ต่อเฮย
ครานี่สมควรแล้ว           ใคร่ไท้พินัยสนอง

     ซิกมันต์เมื่อทราบแล้ว บ่ขัด
จึงเร่งยาตราถัด               -เทียบเท้า
เพื่อได้ปักษาขจัด             ปัจจามิตร
สยบอริซาโลมน้าว             หลีกลี้หนีหาย

      กลายใดให้ท่านท้า       ทรนง
กับเทพธอร์ผู้ยง                ยิ่งกล้า
หมิ่นเดชเหตุถือองค์         นักรบ
กลนกกระจอกท้า             ต่อต้านอินทรี

       ขัตติยานีทราบเจ้า    อนุชา
ถูกปิ่นจอมเทวา               กักเข้า
ปริเทวิตวา                      หนักยิ่ง
เสด็จของช่วยเหลือเจ้า     ปัฐว์ท้าว"ฮารีซัน"

       เบื้องนั้นนฤนาทผู้    เทวา
เห็นองค์จอมพารา            อ่อนน้อม
ดุจสีหราชา                      นบต่อ เทพแฮ
โอนอ่อนห่อนเคืองค้อม     ท่านไท้เอ็นดู

 โคลง ๒      ดนูจึ่งตรัสใช้             ธันเดอริกซ์มาให้
     ร่วมสู้ศึกสนอง
                 ปล่อยตัวยุพราชท้าว   ตักเตือนอย่าให้ห้าว
     หักหน้านเรนทร์สูร
                  จักยืมอย่าเนิ่นช้า      จักคืนอย่าให้ค้า
     คบเจ้าปักษาสวรรค์
                 
ร่าย   ถัดองค์ธอร์อำนวย อวยพระพรท่านแล้ว แผ้วพระพายผ่านองค์ ส่งสู่พื้นแดนดิน ถิ่นพิภพแดนลม สมสารหมู่คู่ทัพ รับพระยศฟูดินัน พลันก่อพลรณร่วม สรวมชีพสู้หมู่ศึก อธึกท้องแถวธาร สถานสมรภูมิเผ่า  เจ้าลมดินรอนรบ สยบเผ่าอัคนี การยุทธาเพื่อชี้ ชีพไท้ไพร่เมือง

  ๓.ทัพพันธมิตรเยือนแอนดิซอง

โคลง ๒       สองนครดำริได้       เชิญแอนดิซองใกล้
      ช่วยสู้ส่งทหาร
                 การเนืองธรรมิศเจ้า วัฒนธรรมคู่เคล้า
       ชาติเชื้อเคียงกัน
                 หากยอยันอริได้       ทัพหนุนร่วมรบไซร้
       ปราศสิ้นอัปรา

โคลง ๓       จึ่งจอมพสุธาหย้ำ        ยังนาครแห่งน้ำ
       จอร์มันกานด์กลับกล้ำ          หักสู้เจ้าดิน
                  อังเดรร่วมรบท้าว      ด้วยเกรงจะเหนี่ยวน้าว
       เทวีอลาน่าเข้า                      ร่วมสู้สงคราม
                  หากองค์ศรีเทศแท้    อลาน่ามาก่อแก้
       ยุดยั้งไม่รู้แพ้                       -ชนะได้โดยงาม
                 
โคลง ๔        เจรจาความรัฐแล้ว     ส่งสา ราเฮย
        นุสนธิ์ลักษณา                      เรื่องเนื้อ
        อาหารอีกศาสตรา                 นั้นจัก มอบแฮ
        หากทัพจักบ่เทื้อ                   ท่ามเที้ยมเทียบสนาม
                   แลความเรื่องราชเจ้า  จอมดิน
         จงสถาปน์เผ่าธานินทร์         เรื่องเรื้อง
         เป็นราชจักรินทร์                 ปรากฎ
         นามฟูดินันภพเบื้อง             ใหญ่แกล้วทางบูรพ์ฯ
             
ปัจฉิมกถา

                  บทมูลอัฏฐตั้ง               ตังวาย
         เรียงเล่านุศาสน์ถวาย          จบแล้ว
         กลลิลิตอธิบาย                      เพียรแต่ง
         เปรียบก่องเพชรเกล็ดแก้ว  สอดร้อยมณีกานท์
                  สารเทร่าหนึ่งน้อย       นึกเขียน
         ประจงจิตคิดตามเพียร         แต่งสร้าง
         ของเก่าเล่ามาเวียน             หวังอ่าน
         ฤๅโลกวรรณศิลป์ร้าง           อย่าร้างโรยราฯ             


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: SuperJong on August 16, 2006, 01:43:26 AM
โห  สุดยอดด  แต่งออกมาได้ขนาดนี้  ::020::


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: <+MyraydoN+> on August 16, 2006, 05:00:01 PM
อึ้งไป 3 วินาที ::006::
...และปรบมือดัง ๆ
"สุดยอดเลยครับ" ::011::


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: ^ ^ poohkao ^ ^ on August 16, 2006, 06:30:02 PM
แปะๆๆๆ .....(ปรบมือให้เทร่าดังๆ)

 ;D


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: ХeЯхe$-КunG АррЯeйтiсЕ $Аiйт on August 16, 2006, 11:28:18 PM
ยอด!!!แต่อยากอ่านกลอนสุภาพมากกว่าชอบ ;D


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: เทราสเฟียร์ เอล เซราฟีเตอร์ on August 17, 2006, 04:10:26 PM
ยอด!!!แต่อยากอ่านกลอนสุภาพมากกว่าชอบ ;D

มี แต่แต่งได้แค่ 6 บทย่อย ตามนิยาย ยาวราวบทละ 30 คำกลอน หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: Sak, the Inventor on August 18, 2006, 11:16:26 PM
แฮ่ๆมีคนจับจุดผิดได้ 1 จุด(คนใกล้บ้าน ในสมองแน่นด้วยความรู้)

Quote
                        เมอรีเซียยศล่มฟ้า ลงดิน แลฤๅ
   องค์เอกอารยธรรม์       เลิศหล้า
   บุญเพรงบรรเลงสรรพ์ สร้างก่อ
   ธรงจตุรัฐกล้า               กาจแกล้วเกริกไกล

ดิน-ธรรม์-สรรพ์ ไม่คล้องจองกันน่อ


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: [ไคบะ เซโตะ] on August 19, 2006, 07:17:35 PM
  อืม...  ในที่สุดเราก็ได้ยลโฉมกันอีกครั้ง...


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: Zairen Verotzard, [ Bibliophobia ] on August 19, 2006, 09:56:40 PM
กว่าจะอ่านจบ สุดยอดเลยครับคุณเทร่า


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: yae_return on August 19, 2006, 11:52:54 PM
เก่งเทพ แต่งได้แบบนี้  ใช้เวลานานเท่าไหร่หรือครับ -.-"

เก่งง่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: James KuB on August 20, 2006, 12:00:44 AM
ถ้าขอให้แต่งกลอนภาษาไทยให้จะได้ไหมครับ  ::)


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: เทราสเฟียร์ เอล เซราฟีเตอร์ on August 20, 2006, 12:47:28 AM
แฮ่ๆมีคนจับจุดผิดได้ 1 จุด(คนใกล้บ้าน ในสมองแน่นด้วยความรู้)

Quote
                        เมอรีเซียยศล่มฟ้า ลงดิน แลฤๅ
   องค์เอกอารยธรรม์       เลิศหล้า
   บุญเพรงบรรเลงสรรพ์ สร้างก่อ
   ธรงจตุรัฐกล้า               กาจแกล้วเกริกไกล

ดิน-ธรรม์-สรรพ์ ไม่คล้องจองกันน่อ

เออ แฮะ แก้แล้วลืมเปลี่ยน
ขอบคุณที่แจ้งครับ


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: Joseph, the Deacon on August 20, 2006, 12:52:20 AM
นี่ก็เป็นอีกของเก่าขึ้นชื่อ ('.')b

ขอบตุณเทร่า ที่เอามาแบ่งให้ได้อ่านกัน ^^

ปล.ไม่แต่งต่อหรอ ep 9 10 11 เนี่ย อิอิ


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: ХeЯхe$-КunG АррЯeйтiсЕ $Аiйт on September 08, 2006, 12:25:07 AM
ยอด!!!แต่อยากอ่านกลอนสุภาพมากกว่าชอบ ;D

มี แต่แต่งได้แค่ 6 บทย่อย ตามนิยาย ยาวราวบทละ 30 คำกลอน หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
แต่งใหม่เลย^^
อยากอ่านอย่างแรง


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: -P!k@{ h u ดิ๊กดุ๊ก- on September 08, 2006, 12:58:04 AM
แหม่  ทำไปได้


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: SMN-KUNG on September 08, 2006, 01:51:08 AM
แปะๆๆๆ ตบมือให้เลยครับ ;D


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: ::RedharinG:: on September 12, 2006, 10:00:36 PM
เริ่ดหรู อลังการ


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: Touya Kazami on October 08, 2006, 04:31:08 PM
จำได้ว่าตอนนั้นปริ๊นเก็บไว้ในแฟ้มการ์ดด้วยนะ ตอนหลังแฟ้มมันหนาขึ้นเยอะนิ (ก็ตอนนั้นมีแค่ D4K ชุดเดียว) ก็เลยเอาออกใส่ในลิ้นชักเก็บเอกสาร (แต่ก็ยังเก็บไว้ดีอยู่น้า) ตอนนั้นอุ้ยแต่งแค่แป็บเดียวเองนี่นา พี่ได้อ่านเรื่องย่อแค่ไม่กี่วันก็ได้เห็นออกมาในเว็บ(สมัยนั้น ฮิฮิ )แล้ว


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: lamsakanus on October 08, 2006, 04:38:32 PM
แต่งกี่วันหรอครับ


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: Immanuel(MichaelPaul) on October 09, 2006, 02:55:12 PM
สุดยอดครับ (สั้นๆได้ใจความ)Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: เซนต์ แมกนัส on November 15, 2006, 05:55:18 PM
แปะๆๆๆๆ  :D


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: [ไคบะ เซโตะ] on November 16, 2006, 12:05:05 AM
แปะๆๆๆๆ  :D

    พี่ปอมาเองเลยหรอเนี่ย...
    (เอ กฏมันห้ามขุดกระทู้เกิน 2 อาทิตย์ไม่ใช่หรอครับ อิอิอิ  ::011::  ::011::)


Title: Re: ลิลิตจตุรัฐราชณรงค์
Post by: เซนต์ แมกนัส on September 01, 2009, 05:19:39 AM
แปะๆๆๆๆ  :D

    พี่ปอมาเองเลยหรอเนี่ย...
    (เอ กฏมันห้ามขุดกระทู้เกิน 2 อาทิตย์ไม่ใช่หรอครับ อิอิอิ  ::011::  ::011::)

อือ