Welcome, Guest. Please login or register.
January 22, 2020, 09:36:36 AM
Home Help Login Register
News: ประกาศใช้เวบบอร์ดใหม่ http://www.stmagnusgame.com/webboard/index.php


Google
WWW www.santoninogame.com
Summoner Master Forum  |  Summoner Master  |  General Talk  |  Topic: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++ 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1] 2  All Print
Author Topic: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++  (Read 7384 times)
เซนต์ แมกนัส
เพราะพระเจ้ารักเด็ก
Administrator
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 4593


พระเยซูตรัสว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด"


WWW
« on: October 09, 2008, 06:47:25 AM »21วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดอีกยุคสมัยหนึ่งของไทยเรา พบว่า มีการตราบทลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดคือ โทษประหารชีวิตเอาไว้ในพระไอยการกระบถศึก ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก่อนจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ แต่กฎหมายฉบับนี้มิได้มีการแก้ไขในบทลงโทษความผิดขั้นประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิตเลยแม้แต่น้อย คือยังคงลักษณะเดิมไว้แต่ครั้งการตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ทุกประการ

วิธีการประหารชีวิตตามพระไอยการกระบถศึก บันทึกและอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดถึงวิธีการลงโทษประหาร 21 วิธีหรือ 21 สถาน ดังนี้

- สถาน 1 คือ ให้ต่อยกระบานศีศะ (กบาลศีรษะ) เลิกออก (เปิดออก) เสียแล้วเอาคีมคีบก้อนเหล็กแดงใหญ่ใส่ลงไปในมันสะหมอง (มันสมอง) ศีศะพลุ่งฟู่ขึ้นดั่งม่อ (หม้อ) เคี่ยวน้ำส้มพะอูม

- สถาน 2 คือ ให้ตัดแต่หนังจำระ (จาก) เบื้องหน้าถึงไพรปากเบื้องบนทั้งสองข้างเป็นกำหนด ถึงหมวกหู (ใบหู) ทั้งสองข้างเป็นกำหนด ถึงเกลียวคอชายผมเบื้องหลังเป็นกำหนด (หนังบริเวณคอถึงท้ายทอย) แล้วให้มุ่นกระหมวดผมเข้าทั้งสิ้น (ม้วนเข้าหากัน) เอาท่อนไม้สอดเข้าข้างละคน โยกคลอนสั่นเพิกหนังทั้งผมนั้นออกเสียแล้วเอากรวดทรายหยาบขัดกระบานศีศะชำระให้ขาวเหมือนพรรณศรีสังข์

- สถาน 3 คือ ให้เอาขอเกี่ยวปากให้อ้าไว้ แล้ให้ตามประทีบ (ดวงไฟ) ไว้ในปาก ไนยหนึ่ง (นัยหนึ่ง) เอาปากสิวอันคมนั้นแสะแหวะผ่าปากจนหมวกหู (ใบหู) ทั้งสองข้าง แล้วเอาขอเกี่ยวให้อ้าปากไว้ให้โลหิตไหลออกเต็มปาก

- สถาน 4 คือ เอาผ้าชุบน้ำมันพันให้ทั่วร่างกายแล้วเอาเพลิงจุด

- สถาน 5 คือ เอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้งสิบนิ้วแล้วเอาเพลิงจุด

- สถาน 6 คือ เชือดเนื้อให้เป็นแรงเป็นริ้วอย่าให้ขาดจากกันตั้งแต่ใต้คอลงไปถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกจำ ให้เดินเหยียบริ้วเนื้อริ้วหนังแห่งตน ให้ฉุดคร่าตีจำให้เดินไปกว่าจะตาย

- สถาน 7 คือ เชือดเนื้อให้เนื่องด้วยหนังเป็นแร่งเป็นริ้ว ตั้งแต่ใต้คอลงมาถึงเอวและให้เชือดตั้งแต่เอวให้เนื่องด้วยหนังเป็นแร้งเป็นริ้วลงมาถึงข้อเท้ากระทำหนังเบื้องบนให้คลุมลงมาเหมือนนุ่งผ้า

- สถาน 8 คือ ให้เอาห่วงเหล็กสวมข้อศอกทั้งสองข้าง ข้อเข่าทั้งสองข้างให้มั่นแล้วเอาหลักสอดในวงเหล็กแย่งขึงตรึงลงไว้กับแผ่นดินอย่าให้ไหวตัวได้ แล้วเอาเพลิงรน (ลน) ให้รอบตัวจนกว่าจะตาย

- สถาน 9 คือ ให้เอาเบ็ดใหญ่ที่มีคมสองข้างเกี่ยวทั่วร่างเพิก (เปิด) หนังเนื้อและเอ็นน้อยใหญ่ให้หลุดขาดออกมาจนกว่าจะตาย

- สถาน10 คือ ให้เอามีดที่คมเชือดเนื้อให้ตกออกจากกายแต่ทีละตำลึง(นำเนื้อมาชั่งให้ได้น้ำหนักหนึ่งตำลึง:มาตราวัดสมัยโบราณ) จนกว่าจะสิ้นมังสา (เนื้อ)

- สถาน 11 คือ ให้แล่สับทั่วร่างแล้ว เอาแปรงหวีชุบน้ำแสบกรีดครูดขูดเสาะหนังและเนื้อแลเอ็นน้อยใหญ่ให้ลอกออกให้สิ้นให้อยู่แต่ร่างกระดูก

- สถาน 12 คือ ให้นอนลงโดยข้างๆ หนึ่งแล้วให้เอาหลาวเหล็กตอกลงไปโดยช่องหูให้แน่นกับแผ่นดินแล้วจับขาทั้งสองข้างหมุนเวียนไปดังบุคคลทำบังเวียน (เวียนเทียน)

- สถาน 13 คือ ทำมิให้หนังพังหนังขาด แล้วเอาลูกสีลา (ลูกหิน) บดทุกกระดูกให้แหลกย่อย แล้วรวบผมเข้าทั้งสิ้น ยกขึ้นหย่อนลงกระทำให้เนื้อเป็นกองเป็นลอม แล้วพับห่อเนื้อหนังกับทั้งกระดูกนั้นทอดวางไว้ดั่งตั่งอันทำด้วยฟางซึ่งเอาไว้เช็ดเท้า

- สถาน 14 คือ ให้เคี่ยวน้ำมันให้เดือดพลุ่งพล่าน แล้วลาดสาดลงมาแต่ศีศะ (ศีรษะ) จนกว่าจะตาย

- สถาน 15 คือ ให้กักขังสุนัขร้ายทั้งหลายไว้ อดอาหารหลายวันให้เต็มอยากแล้วปล่อยให้กัดทึ้งเนื้อหนังกินให้เหลือแต่ร่างกระดูกเปล่า

- สถาน 16 คือ ให้เอาขวานผ่าอกทั้งเป็นแหกออกดั่งโครงเนื้อ

- สถาน 17 คือ ให้แทงด้วยหอกทีละน้อยๆ จนกว่าจะตาย

- สถาน 18 คือ ให้ขุดหลุมฝังเพียงเอว แล้วเอาฟางปกลงคลุมร่างก่อนคลอกด้วยเพลิงพอหนังไหม้แล้วไถด้วยไถเหล็ก ให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เป็นริ้วน้อยริ้วใหญ่

- สถาน 19 คือ ให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมัน เหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตัวเองจนกว่าจะตาย

- สถาน 20 คือ ให้ตีด้วยตะบองสั้นตะบองยาวจนกว่าจะตาย

- สถาน 21 คือ ตีด้วยหวายที่มีหนามจนกว่าจะตาย


ที่มา-ฟอร์เวิร์ดเมล์
Logged

http://www.summonertrinity.com/

พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
sos
Member
*****
Offline Offline

Posts: 20Email
« Reply #1 on: October 09, 2008, 06:50:16 AM »

ไม่มีอะไรจะพูด...
Logged
S_A_Y
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 7679


D2B F@NCLUB

so_say@hotmail.com อันนี้คืออาราย ใช้งานยังไงเนี่ย
Email
« Reply #2 on: October 09, 2008, 07:56:44 AM »

จะเลือกถูกประหารวิธีไหนดีน้า -_-"
Logged


เบื่อแววตาคู่นี้ของฉันบ้างไม๊ ที่ยังคงมองแค่เธอ~~~
VanilaChoco
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 350


ให้เราเป็นคนเล่นมัน อย่าให้มันเป็นคนเล่นเรา


Email
« Reply #3 on: October 09, 2008, 09:06:53 AM »

โหดร้ายมากกก....
Logged

Suddenly the world seems such a prefect place, suddenly it moves with such a perfect grace, suddenly my life doesn't seem such a waste, it all revoles around you.
โลกดูเหมือนเป็นสถานที่สมบูรณ์แบบในทันใด
มันหมุนเคลื่อนไปอย่างดงาม ... ฉับพลัน และทันใดนั้น ... ชีวิตฉันก็มิได้ไร้คุณค่าด้วยเหตุว่า มันหมุนเคลื่อนไป รอบ ๆ ตัวเธอ
อยากให้คุณได้ดูhttp://pl.youtube.com/watch?v=hySoCSoH-g8
[J-E-N-O-V-A]
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 150


Art is Eternity

lufury@hotmail.com อันนี้เอาไว้ทำอาราย นี่คืออะไรอ่ะ
Email
« Reply #4 on: October 09, 2008, 11:38:03 AM »

ตายตั้งกะอย่างแรกแล้วคับ = ="
Logged

jojojojo
Member
*****
Offline Offline

Posts: 6


« Reply #5 on: October 09, 2008, 11:49:58 AM »

อยากเห็นรูปอะเอามาโพสด้วยดิ อิอิ
Logged
Hypercube
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 470« Reply #6 on: October 09, 2008, 12:21:38 PM »

เคยอ่านแล้ว

ผมว่าดีนะ


มันทำให้คนกลัว ไม่กล้าทำความผิด
Logged
TVXQ!!!555@
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 39


อย่ารู้เลย 55555


« Reply #7 on: October 09, 2008, 12:38:22 PM »

- สถาน 19 คือ ให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมัน เหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตัวเองจนกว่าจะตาย

== อันนี้ซาดิสดี
Logged


김준수           김재중           박유천        정윤호       심창민 
                                       Xaih               Hero               Micky           U-Know        Max
the St. of Amara
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 3091


คนที่รักจริงจัง จะรักเพียงเธอจนหมดหัวใจ...


Email
« Reply #8 on: October 09, 2008, 02:38:01 PM »

อ่านถึงข้อ 7 แล้วหยุดครับ

ไม่ไหวแล้วจริงๆ กลัววววว      มิน่าสมัยก่อนรักประเทศกันดี โจรไม่ดีไม่ค่อยมี
Logged

+ + แตกต่างกับฉันที่มองว่ารัก คือ ความสุข + +

I still can't choose the two my heart loves the same.
So I decide not to tell my love neither of them
Zairen Verotzard, [ Bibliophobia ]
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1944


Ara Ara Ara Ara ~


« Reply #9 on: October 09, 2008, 02:53:58 PM »

น่ากลัวมากครับ 
Logged

◄เรจัง►
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 193


เด๊่ยวงับเยย...


Email
« Reply #10 on: October 09, 2008, 03:06:59 PM »

อย่าคิดตามเลยน่อ

แล้วมันจะอ้วก

คนสมัยก่อนสุดซาดิส
Logged

รู้สึกป่ะ เดี๋ยวนี้ เทคมันยาวเกินจนโดนล้อว่า "นั่งอ่านเทค" บ่อยมาก
Leonine
Member
*****
Offline Offline

Posts: 156

ความพ่ายแพ้คือหนทางสู่ชัยชนะ


« Reply #11 on: October 09, 2008, 04:15:20 PM »

สมควร ที่ฝรั่งต้องอ้างสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
Logged
DevilotEx`
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1815


♥ POLAR BEAR

devilot_ex@hotmail.com
WWW Email
« Reply #12 on: October 09, 2008, 04:24:10 PM »

แอ้ก

ขอถังขยะ..
Logged

HOME SWEET HOME
Panther
Member
*****
Offline Offline

Posts: 3605


Knowledge makes humble ; Ignorance makes proud.


Email
« Reply #13 on: October 09, 2008, 11:00:28 PM »

จะเลือกถูกประหารวิธีไหนดีน้า -_-"


ชรา ตาย เถอะ ท่าน     
Logged

Simone, Deliver Band Alchemist
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 725


Cycle of Nature

erinyx@hotmail.com ย๊าหู้ววววววววววว แอดเมลล์มาเหอะ
WWW Email
« Reply #14 on: October 09, 2008, 11:21:12 PM »

ขอไวท์ บอร์ดครับ
Logged


Ich weiss nicht was soll as badauten, Das ich so traurig bin.
Ein Maerchen aus alien Zeitan, Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kuehl und es dunkelt Und ruhig fliesst dar Rhein,
Der Gippel des Berges funkelt, Im Abendsonnenschein.
เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1432


Welcome to the " Black Parade"


Email
« Reply #15 on: October 09, 2008, 11:39:57 PM »

เคยอ่านมาแล้ว

ถ้ามีรูปภาพประกอบคงจะดีกว่านี้เป็นแน่แท้
Logged

Someday I leave you a phantom to lead you in the Summer . To join the " Black Parade "

MarvinSank
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 730


จะโค่นผม ? .... อย่าดีกว่า


Email
« Reply #16 on: October 10, 2008, 03:37:28 PM »

เลือกใช้ปังตอ สับคอตัวเองตาย

ง่ายสุด
Loggedไม่มีคนจำชื่อของผู้แพ้ได้ มีเพียงแต่ชื่อของผู้ชนะเท่านั้นที่ถูกจารึกไว้ไนประวัติศาสตร์
kid^_^
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 102WWW Email
« Reply #17 on: October 11, 2008, 05:15:41 AM »

แต่ละอย่างน่ากลัวจริง ๆ  :D
Logged

-- http://www.ThaiBoardGame.net :: If you wanna play...Call me! Boardgame อีกหนึ่งทางเลือกของความสนุก!
EL Corazont
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 151


prosthetic synthesis with butterfly.


« Reply #18 on: October 11, 2008, 05:34:59 PM »

อา....สยองดีจริงๆ
Logged

Astronishing Ending Panorama of the End Time.
Lord_Jack
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 309Email
« Reply #19 on: October 11, 2008, 09:52:11 PM »

อะอันนี้เพื่อนผมก็นำมารายงานในวิชาสังคม
อาจารย์ให้รายงานอะไรก็ได้ที่นอกเหนือบทเรียนและเป็นประโยช์และเกี่ยวข้องกับปรัวัติศาสตร์ไทย
แต่อ่านกี่ทีก็น่ากลัวทุกครั้งไป 
Logged


Please say you are lazy But they are actually crazy
What’s important is that I love myself If I don’t love myself no one will love me
♥LONELY POP♥
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 501


Hayley สุดยอดดด


« Reply #20 on: October 11, 2008, 10:05:12 PM »

ยุคนี้น่าจะมีนะ
LoggedHarrison กษัตริย์ที่ถูกลืม Zadin กษัตริย์ที่เสริมเท่าไร่ก็ยังเก่งไม่พอ

ช่างน่าสงสารกษัตริย์2พระองค์นี้จริงๆ เฮ้อ~~~ T^T
Longinus
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 393


เอ๋....อ่า.....เอ่อ....ครือ.....


« Reply #21 on: October 14, 2008, 03:54:17 AM »

โอ้!! พระพุทธเจ้าข้า
ข้าพเจ้าขอตายแบบชราดีกว่า


สยองมากกกกกกกกก
Logged


มิโอะคนใหม่!!!!!!
•tum_ja•, the General of Zalom
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 447


ขุนศึกแห่งซาโลม


WWW
« Reply #22 on: October 15, 2008, 05:58:31 PM »

แบบนี้แหละดี คนจะได้ไม่กล้าทำความผิด จะได้แก่ตายกันทั้งประเทศน่ะ
Logged


จังหวะนี้แล้ว ติดกระบอง ปักธงรบ แล้วฟาดหัวแมร่งเลย!!
boy
Member
*****
Offline Offline

Posts: 1106


Go Go! แว่วเสียงเรไรและแว่วเสียงนกนางนวล


Email
« Reply #23 on: October 17, 2008, 12:39:35 AM »

น่ากลัวมากเลยครับ หากทุกท่านได้จินตนาการภาพตาม.............โอ้  สยองขวัญ
Logged


รู้หรือไม่ว่าอะไรคือความผิดบาป ไม่ใช่เพราะลิ้มรสผลแห่งปัญญาหรอก
รู้หรือไม่ว่าอะไรคือความผิดบาป ไม่ใช่เพราะได้ยินคำล่อลวงแสนหวานจากอสรพิษหรอก
ยังไม่รู้ถึงความผิดบาปอีกหรือ นั่นแหละคือความผิดบาปของคุณ
Black Magician
Member
*****
Offline Offline

Posts: 1383Email
« Reply #24 on: October 17, 2008, 01:51:58 PM »

โดนแบบไหนก็ไม่อ้าวววววววว (คนไทยซาดิสม์มาแต่โบราณ )
Logged
!~DoRaEmOn~!
Member
*****
Offline Offline

Posts: 535WWW
« Reply #25 on: October 17, 2008, 04:14:20 PM »

ชอบข้อ 19 มากมาย   
Logged

~~!@ E-mail ของผม pae_jung_ontherock@hotmail.com @!~~ นะครับ
Green day
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2296


« Reply #26 on: October 17, 2008, 04:24:39 PM »

ชอบข้อ 19 มากมาย  

ซาดิสม์ ง่ะ - -

ปล.แต่ละข้อช่าง...
Logged"Avenged Sevenfold"

"I'm Ready to Ignite":: Matthew Charles Sander :: เก่านะครับ!!!

:: M.Shadows ::
!~DoRaEmOn~!
Member
*****
Offline Offline

Posts: 535WWW
« Reply #27 on: October 17, 2008, 06:40:23 PM »

ชอบข้อ 19 มากมาย  

ซาดิสม์ ง่ะ - -

ปล.แต่ละข้อช่าง...
มันน่าอร่อยนะครับ  หึๆ   
Logged

~~!@ E-mail ของผม pae_jung_ontherock@hotmail.com @!~~ นะครับ
sexy mama
Member
*****
Offline Offline

Posts: 105


Email
« Reply #28 on: October 18, 2008, 01:41:24 AM »

-ข้อ 22- ตีล้งกาลงบันได จนกว่ามันจะมึน ตายอิอิ
Logged
Zenonymn
Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 483


« Reply #29 on: October 19, 2008, 12:15:50 AM »

อ่านแล้วกิงข้าวไม่ลง 
Logged
Pages: [1] 2  All Print 
Summoner Master Forum  |  Summoner Master  |  General Talk  |  Topic: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++ « previous next »
Jump to:  


Login with username, password and session length

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.7 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.039 seconds with 20 queries.